Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenFiskeri-info
Fiskeridepartementet
På Fiskeridepartementets side kan du lese eller laste ned høringssaker, stortingsmeldinger, proposisjoner. Her ligger også pressemeldinger og annet aktuelt stoff og linker til underliggende etater.
klikk her

Fiskeridirektoratet
Her finner du nyttig informasjon. Oversikt over avdelinger og hvem som arbeider hvor, regionkontorene, pressemeldinger, fangsstatistikk, NRK-meldinger, J-meldinger, fartøyregisteret etc.
klikk her

Havforskningsinstituttet
Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Her kan du lese om aktuelle problemstillinger, bestandsanalyser og kvoteanbefalinger mm.
klikk her

Norges Sildesalgslag
På nettsiden til sildesalgslaget kan du se hvor store kvotene i pelagisk sektor er, hvor mye som er oppfisket av ulike grupper, innmeldingsjournal, priser, nyhetsbrev og mye mer
klikk her

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Fiskernes Salgslag for bunnfisk og skalldyr i vårt distrikt. Her kan du se hvem som arbeider med salget av fisken, statistikker, priser og auksjoner.
klikk her

Norges Råfisklag
Fiskernes salgsorganisasjon for torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval som leveres langs kysten fra og med Nordmøre til og med Finnmark.
klikk her

Vest-Norges Fiskesalslag
Omsetter bunnfisk og skalldyr i Sogn og Fjordane og Hordaland
klikk her

Sjøfartsdirektoratet
Her er aktuelle lover og forskrifter, sikkerhetsmeldinger, rundskriv, høringsnotater, veiledning for sertifikater, ulike søknadsskjemaer etc.
klikk her

Kystverket
Alt fra generell informasjon om etaten til trafikkinformasjon. Det kan være navigasjonsvarsler, slukte lykter/lanterner, GPS, bølgemålinger, AIS etc.
klikk her

Garantikassen for fiskere
GFF administrerer arbeidsledighetstrygden for fiskere, pensjonstrygden for fiskere og garantilottordningen samt refusjon av CO²-avgift og grunnavgift på mineralolje. Her finner du informasjon om de ulike ordningene, hvilke satser som gjelder og søknadsskjema.
klikk her

Sikkerhetsopplæringen for fiskere
Dette er et samarbeid mellom myndighetene, Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund. Her er oversikt over kursplan for både grunnkurs og repetisjonskurs og informasjon om påmelding.
klikk her

Norsk Sjømatråd
Norsk Sjømatråd markedsfører norsk sjømat over hele verden på vegne av fiskerinæringen. I tillegg til mye annet finner du her statistikk over hvem vi selger fisk til, hvor mye og til hvilken verdi.
klikk her

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond
Her kan du lese om hvilke områder og prosjekter det forskes på og resultater av tidligere prosjekter. Har du ideer til noe det burde vært fokusert på kan du gi innspill her.
klikk her

Innovasjon Norge
Tok fra 1. januar 2004 over virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens veiledningskontor for oppfinnere. Her er informasjon om de verktøyene/hjeldemidlene tidligere SND hadde.
klikk her

Lovdata
Her er trolig den mest omfattende samling av lover og forskrifter på internett. Her er også lokale forskrifter. Gode måter å søke på gjør det enkelt å finne det du leter etter.
klikk her

Norges Fiskarlag
Møre og Romsdal Fiskarlag er medlemslag i Norges Fiskarlag. På deres side finner du nyheter om fiskeri generelt og informasjon om hva organisasjonen arbeider med.
klikk her
Sett Sjøbein
Sett Sjøbein er et nasjonalt rekrutterings- og kompetansehevingsprosjekt for marin næring. På nettportalen til Sett Sjøbein finn du informasjon om yrkesvalg og utdanningsveger innenfor marin næring.
Les mer...
Fiskebåt
I tillegg til informasjon om organisasjonen er deres side godt oppdatert på nyhetsfronten.
klikk her
Sør-Norges Trålerlag
Organiserer industri- og nordsjøtrålerne.
klikk her
Meteorologisk institutt
Her får du nøyaktige og oppdaterte værmeldinger. Spesielt nyttig er varslene for både de fjerne og nære fiskebankene og egne kuling/stormvarsel.
klikk her
Satellitt nummer
Inmar-sat sin side der du kan søke på satellittnummer til fiskefartøyer på en enkel måte.
klikk her
Fiskerinæringens opplæringsportal
Organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringa har gått sammen for å lage en portal på nettet som samler informasjon om fiskerifaglig utdanning.
klikk her
UNDER KAN DU KLIKKE INN PÅ ULIKE MEDIER
FiskeribladetFiskaren
Sunnmørsposten
Romsdals Budstikke
Tidens Krav
NRK Møre og Romsdal
Herøynytt
Kyst.no
fisheries.no
fisheries.no is a portal for the Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs in association with the Institute of Marine Research, the Directorate of Fisheries, the National Institute of Nutrition and Seafood Research, the National Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority.

Read more...
VG
Dagbladet
Aftenposten
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as