Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Møtekalender
Årsmøter
Styremøter
Årsmeldinger
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenProtokoller
Protokoller fra årsmøter og styremøter kan du lese her.
Møre og Romsdal Fiskarlag er en demokratisk organisasjon basert på at medlemmene innehar ulike tillitsverv som de er valgt til. Vi vil fremstå som en åpen organisasjon der folk skal få innblikk i hva vi står for.

Derfor legger vi også ut protokoller fra våre møter på nettet.

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as