Aktuelt
Hvem er vi
Om oss
Styret, nemnder og utvalg
Styret
Administrasjon
Lokallag
Mannskapsseksjonen
Båteierseksjonen
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenLokallag
Kontaktpersoner til lokallagene
Møre og Romsdal Fiskarlag har 22 lokallag. I vedlegget under er en oversikt over kontaktpersoner for lokallag og kontaktgrupper i lagets distrikt.
Lokallag 2016 - ledelse.xlsx (19 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as