Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Organisasjonskurs i Norges Fiskarlag


Norges Fiskarlag inviterer til organisasjonskurs trinn II mandag 14. desember kl. 12.00 – onsdag 16. desember kl. 12.00 på Scandic Hell, Stjørdal


Målgruppen for kurset er medlemmer av Norges Fiskarlag som enten tidligere har gjennomført organisasjonskurs, eller som på en annen måte har tilegnet seg basiskunnskaper i organisasjonsarbeid. Primært er kurset rettet seg mot unge medlemmer. Dette hindrer ikke at «voksne» medlemmer kan delta på kurs. Erfaringer viser at en kombinasjon unge og erfarne medlemmer gir ofte et godt resultat.

Følgende tema vil bli gjennomgått:

• Norges Fiskarlags oppbygging og formål
• Hva sa Landsmøtet 2015?
• Grunnleggende og praktisk organisasjonsarbeid
Stikkord:- Møteledelse, avstemningsregler, lovverket – Gruppeoppgaver
• Hvordan opptre på en talestol: Fremføring av forberedt innhold( TV- opptak)
• Reguleringsregimet – Prosedyrer for fastsetting av kvoter – Internasjonale forhandlinger og avtaler
• Juridisk råd og veiledning – Hva kan Fiskarlaget tilby?
• Kystsoneplanlegging – Arealkonflikter
• Norges Fiskalags tariffsystem
• Hygiene og kvalitet – Hva sier lovverket?

Kurset vil bli lagt opp som innledninger og diskusjoner. Det vil også bli lagt inn gruppeoppgaver innenfor enkelte av temaene.

Påmeldingsfrist: 21. november 2015 (til Norges Fiskarlag) - Avlysning av kurset etter denne dato vil medføre kostnader! Det er selvsagt ikke nødvendig å vente med påmelding til siste frist!

Det er fastsatt en egenandel for hver enkel deltaker på kr. 4.000, som vil bli dekket av Møre og Romsdal Fiskarlag.

Påmelding til Møre og Romsdal Fiskarlag snarest mulig, og senest fredag 20. november 2015<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as