Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Meld inn læreplasser tidlig!


De Fiskerifaglige Opplæringskontorene eies av medlemsbedrifter i marin næring og driver rekruttering på flere ulike nivå.Prosjektet «Havung», som er en del av FiskOK sin satsning på barnehage- og skolebarn, har vært svært vellykket og gir en unik mulighet til alle barn å få stifte en første bekjentskap med fiskefartøy gjennom opplæringsbåten Havung og det å fangste sjømat.

Renate Gustad fra FiskOK, innledet i saka om "Rekruttering og Spesialisering" på Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag.
Deres kontakt med barn og ungdom er en av de viktigste faktorene for å øke interessen for en arbeidsplass innen fiskerinæringa i tidlig alder.

FiskOK (Fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal) er vårt fylkes opplæringskontor og sørger for å formidle læreplasser i marin næring og følger lærlingene gjennom utdanningsløpet til de har fullført sin fagutdanning.

Ungdom som skal bli styrmenn og skippere blir tidlig i utdanningsløpet påvirket av annen skipsfart som er i skoleverket og markedsfører seg selv. Under Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag i Molde 16 oktober 2014 ble det derfor påpekt at det er viktig at også fiskeflåten må være mer synlig i skoleverket og at fiskefartøyene må være tidlig ute med å tilby læreplasser slik at Opplæringskontorene kan formidle de ledige læreplassene til elevene raskt for å møte konkurransen med fartøy som ikke driver fiskeri.

Status for 2014 er at fiskeflåten i Møre og Romsdal har tilbudt læreplasser til tilnærmet alle elever som ønsker å ta fagbrev i fiske og fangst. FiskOK, har tatt inn 90 nye lærlinger i marine fag, hvorav 38 innen fiske og fangst og 19 innen motormannfaget.

Årsmøtet har flere ganger tidligere påpekt at det er viktig at rederiene tar ansvar for å sikre rekruttering til fiskeflåten i framtiden ved å tilby læreplasser, og er tilfreds med at rederiene i Møre og Romsdal er klart best i Norge til å ta inn lærlinger, og også tar ansvar for å ta inn lærlinger fra andre fylker.

Det blei under Årsmøtet vist til en undersøkelse foretatt i regi av Sett Sjøbein i 2013 som avdekket at det blir et stort behov for maskinister i fiskeflåten fremover. Det er derfor gledelig at det i 2014 er et rekordhøyt antall fiskefartøy i vår region som har tilbudt læreplasser innenfor motormannfaget.
Da det er hard konkurranse om motormannlærlingene fra annen skipsfart som driver et mer offensivt rekrutteringsarbeid i skoleverket og på utdanningsmesser er det likevel viktig å synliggjøre at fiskeflåten kan tilby attraktive og gode arbeidsvilkår i fiskeflåten, og dette må gjøres tidlig i skolegangen spesielt til de som velger motormannfag siden det er i dette faget behovet fremover er mest prekært.


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as