Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

FOR DEG SOM VIL PÅVIRKE DITT LIV SOM FISKER


Vi har organisasjonsfriheit, og vi har rett til å meine kva vi måtte meine. Dette gjeld også deg som er fiskar. Og saman står vi sterkast!

Har du sterke meiningar, eller vil du være med å påvirke din framtid som fiskar? vi vil ha deg med på laget! Det aller viktigste argumentet for å være medlem i Norges Fiskarlag er nemlig at du da er med å påvirke din egen hverdag og din fremtid som yrkesfisker.


Lars Erik Halvorsen og Kolbjørn Gården fra Averøy Fiskarlag på Fiskarlagets stand under Nor Fishing 2014. Foto: Janita Arhaug

Fiskere fra Smøla i ivrig diskusjon. Foto: Lars E. Hopmark
Norges Fiskarlag har bestått siden 1926, mange av lokallaga og medlemslaga enda lenger. Møre og Romsdal Fiskarlag som har sin opprinnelse fra 1915 vil i 2015 feire sitt 100-års jubileum.

Det har blitt sånn at mange velger å la være å organisere seg. Tidene er gode for mange, bekymringene få, og en tror en ikke har noe å ”vinne” på å organisere seg. Noen velger bevist å ikke være medlem for fordi det personlige medlemskapet koster 2.518 kroner årlig og at de synes dette er dyrt. Faktum er at kr 2.300 av denne fagforeningskontingenten får du føre som fradrag på skatten, og inkludert i medlemskapet er en rekke medlemsfordeler som gjør medlemskapet direkte lønnsomt rent økonomisk!

Det aller viktigste argumentet for å være medlem i Norges Fiskarlag er likevel at du da er med å påvirke din egen hverdag og din fremtid som yrkesfisker.

Organisasjonen er til for våre medlemmer og vi ønsker at flest mulig kan få være med å bidra i organisasjonens arbeid. Vi har hundrevis av aktive fiskere representert i våre ulike styrer, nemnder og utvalg.

Nettopp på grunn av at Norges Fiskarlag er en sterk organisasjon hvor alle flåtegrupper er representert med både mannskap og båteiere og at alle meninger teller med når avgjørelsene skal tas, så veier lagets stemme tungt når avgjørelsen skal tas i mange saker.

Landets desidert tyngste fag- og interesseorganisasjon for fiskere har et stort potensiale for å bli bedre og mer synlig i saker som angår mannskap. Det er derfor viktig at mannskap i fiskeflåten organiserer seg slik at de kan være med å bestemme fra «innsiden» av Fiskarlaget, for på utsiden har du ingen påvirkningsmakt.

Noen ganger føles det nok som om din stemme ikke blir hørt. Da skal du vite, at din stemme blir både hørt og notert, men noen ganger faller lagets beslutning til din disfavør.

Norges Fiskarlag er til for våre medlemmer, vår styrke er at DU er med oss. Som medlem kan du velge å være passiv, eller å delta i debattene. Alle meninger er like viktig.
MAKTEN LIGGER HOS DEM SOM VÅGER Å TA ANSVAR!

På Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag 16.oktober 2014 blei det foretatt noen utskiftninger av tillitsmenn i Møre og Romsdal Fiskarlag. En fullstendig oversikt over våre tillitsmenn kan du laste ned i vedlegget her.
Oversikt over tillitsverv i Møre og Romsdal Fiskarlag (236 kb)

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as