Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Rekruttering og spesialisering tema på Årsmøte til Møre og Romsdal Fiskarlag


Torsdag 16. oktober 2014 kl. 11.00 åpner Møre og Romsdal Fiskarlag sitt 99. årsmøte på Quality Hotel Alexandra i Molde. I tillegg til vanlige Årsmøtesaker har vi satt opp en hovedsak som fokuserer på dagens og fremtidens fiskere. Det vil dreie seg om å synliggjøre og utnytte den omfattende og unike fagkompetansen som finnes blant mannskap i flåteleddet til beste for heile sjømatnæringa når hovedsaken "Rekruttering og spesialisering - hvordan skal norsk fiskerinæring klare seg uten?" står på agendaen:


Styreleder i Møre og Romsdal Fiskarlag Per Jan Kvalsvik og Styreleder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. (Foto: Jan Erik Indrestrand.)
REKRUTTERING OG SPESIALISERING- HVORDAN SKAL NORSK FISKERINÆRING KLARE SEG UTEN?

Til å innlede i denne spennende saken har vi:
• Lovise Kvalsund Otterlei fra Sett Sjøbein/Møreforskning som vil legge fram resultatene av en kartleggingsundersøkelse av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen i dag og frem mot 2020.
• Renate Gustad fra FiskOK som vil informere om Fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal, om lærlingordningen m.m.
• Lena Brungot fra Nærings- og Fiskeridepartementet som vil si noen ord om prosessen som ledet frem til beslutningen om å innføre en ny lærlingkvoteordning fra 2015 og om framdriften videre for denne ordningen.

Kontaktpersoner:
Styreleder Per Jan Kvalsvik, mob: 901 90 331
Daglig leder Ole Morten Sorthe, mob: 918 37 167
Rådgiver Janita Arhaug, mob: 922 50 970

Se vedlagt kjøreplan for mer informasjon om Årsmøtet, og følg oss på Facebook for å få oppdatert informasjon!

Kjøreplan Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 2014 (18 kb)

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as