Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag er positiv til å øke kvotetaket i ringnot og torsketrål


Ett klart flertall av styremedlemmene i Møre og Romsdal Fiskarlag mener det er nødvendig å øke kvotetaket i ringnot og torsketrål, slik Nærings- og Fiskeridepartementet nå foreslår i et høringsnotat som er ute til høring.

Til tross for at mange lokallag i Møre og Romsdal Fiskarlag har gått mot forslagene i høringsnotatet, finner styret det nødvendig å måtte tilrå at kvotetakene økes til henholdsvis 850 basistonn i ringnotflåten og 4 kvotefaktorer i torsketrål. Styret mener også at seitrålerne må få økt sitt kvotetak til 4 kvoter nord 62⁰N og 4,5 kvoter sør for 62⁰N.
Styret begrunner sitt vedtak i at en må finne gode virkemidler for å sikre lønnsomheten i flåten for å kunne møte et stadig økende kostnadsnivå, og at en derfor må kunne få anledning til å drifte mer kostnadseffektivt. Etter styrets oppfatning så er økte kvotetak et godt virkemiddel.
Styret har forståelse for at mange av våre mannskapsmedlemmer er opptatt av å bevare arbeidsplassene og robuste fiskerimiljøer, men styret mener dette må veies opp mot rederienes behov for å sikre bedriftens (rederiene) sine behov for robust drift, nettopp for å trygge arbeidsplassene ombord.
Styret påpekte i sitt vedtak at det er frivillig for rederiene om de vil benytte seg av strukturordningene, og at det må være opp til den enkelte reder/ rederi og ta valget om en vil benytte seg av strukturmulighetene.
Flertallet i styret har derfor etter en helhetsvurdering å legge vekt på rederiene sine behov for å styrke sitt driftsgrunnlag, og finner det derfor nødvendig å øke kvotetakene i ringnot, torsketrål slik som foreslått i høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

styrets vedtak (96 kb)

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as