Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Over 1000 10-klassinger til Fiskeflåtens Ungdomsmønstring!


Onsdag 27.august 2014 kommer 1037 10-klassinger og deres lærere til Ålesund for å delta på «Fiskeflåtens Ungdomsmønstring».

Arrangementet avholdes på Parken Kulturhus i Ålesund, og for å få plass til alle så deles arrangementet opp i 2 identiske forestillinger, som starter henholdsvis kl 9.30 og kl 11.15.

Bak arrangementet står Fiskerifaglig opplæringskontor for Møre og Romsdal (FiskOK), Møre og Romsdal Fiskarlag, Fiskebåt Vest og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi).

Formålet med Fiskeflåtens Ungdomsmønstring er å synliggjøre fiskerinæringas betydning og formidle at fiskeflåten bidrar til store muligheter for å sikte seg inn mot mange spennende jobber innenfor fiskerinæringa både om bord i fiskefartøy og på land.

PROGRAM:
1. Arne Tunheim (lærer og primus motor for fiskerifaglig opplæring) orienterer om norsk sjømatnæring.

2. Representanter for fiskeflåten deltar i et «panel» og gir et innblikk i sin hverdag:

Cathrine Tøsse, 6030 Langevåg - Fagbrev i fiske og fangst. Vært fisker på små og store fiskefartøy. Studerer nå Biomarin Innovasjon på Høgskolen i Ålesund

Mats Grimstad, 6050 Valderøya - Fagbrev fiske og fangst. Styrmann/skipper i rederiet Nordnes AS. Rederiet ble kåret til årets opplæringsbedrift i 2012.

Martin Bolme, 6300 Åndalsnes - Fagbrev motormann. Maskinst i rederiet Nordnes AS

3. Sigrid Raabe deltar med kulturelt innslag/sang

4. Konkurranse- klassen med mest kunnskap om fiskerinæringa får 10.000 kr!

Kontaktpersoner i forkant av arrangementet:
Fiskebåt Vest v/Oddbjørn Skarbøvik mob 91511130, Paul Gustav Remøy mob 911 07 075
FiskOK v/Anita Farstad mob 489 91 772
Surofi v/Jon Grimstad mob 924 50 156
Møre og Romsdal Fiskarlag v/Janita Arhaug mob 922 50 970


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as