Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Herøy Fiskarlag: Nei til meir struktur i ringnot!


Eit stort fleirtal av medlemsmøtet i Herøy Fiskarlag sa i går nei til meir struktur i ringnotflåten. Framlegget frå Nærings- og fiskeridepartementet om å auke kvotegrunnlaget i ringnot frå 650 til 850 basistonn fekk 7 stemmer i medlemsmøtet, medan 16 stemde for å halde på dagens ordning.

Styret i det lokale fiskarlaget la fram to alternativ til medlemsmøtet.

Det eine var eit framlegg om å seie ja til meir struktur basert på ei auke til 850 basistonn som er i tråd med departementet sitt framlegg.

Det andre framlegget som fekk fleirtal var ei lenger grunngjeving kvifor det lokale fiskarlaget ikkje ville tilrå ei endring i strukturkvoteordninga der 850 basistonn skulle vere grunnlaget. Styret viste til at den direkte linken mellom auka lønnsemd og auka strukturering er svært svak i ringnot på grunn av dei store kapitalkostnadane som strukturering dreg med seg. « Det er i lang tid vore ei politisk målsetting at Noreg skal vere verdas beste sjømatnasjon. Dette oppnår ein ikkje med å legge til rette for ordningar som reduserer talet på dei mest attraktive arbeidsplassane i næringa» heiter det blant anna i vedtaket Medlemsmøtet gjekk i tillegg inn for at tidsavgrensinga for strukturkvoter burde aukast frå dagens 20 og 25 år, til 30 år.

Herøy Fiskarlag består av mange ringnotfiskarar og dei fann det ikkje rett å uttale seg sterkt om framlegg til auka struktur i torsketrål.

Administrativ leiar i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorte innleia i saka og presenterte nokre nøkkeltal for ringnotflåten. Han viste til at på langt nær alle båtar har nådd dagens grense på 650 basistonn. Han viste også til at dersom alle fartøy eventuelt får anledning til å strukturere opp til 850 basistonn og nytter seg av det, så vil flåten bli redusert frå dagens 79 fartøy til 50 fartøy. Han viste også til at dei samla inntektene til ringnotflåten hadde gått ned frå 3,6 milliardar kroner i 2012, til 3,15 milliardar kroner i 2013.- Likevel er det denne flåtegruppa som har best lønnsemd og gir best lott til mannskapet, sa Sorte.

I ringnotmiljøet i Herøy kunne det virke som om debatten om dette vanskelige spørsmålet var ferdig før møtet. Det blei ingen debatt og styreleiar Arve Myklebust gjekk rett til votering som for høvet var skriftleg. Det var mange frå mannskapssida rundt bordet og det er ingen løyndom at dei er svært kritisk til meir strukturering og fråfall av gode arbeidsplassar.

Tekst og foto: Knut Arne Høyvik

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as