Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

"Økt lønnsomhet i torskesektoren"- Seminar!


Bli med å få mer kunnskap om hvordan skape mer "Økt lønnsomhet i torskesektoren" under Nor-Fishing! Nofima inviterer til et inspirerende seminar om fremtidens torskesektor 19.august 2014.

Sted: Trondheim Spektrum, Hall H

Forskere og næringsledere presenterer den ferskeste kunnskapen om utviklingen i næringen, og skisserer mulighet for økt lønnsomhet.


PROGRAM:

12.30 Velkommen
Kunnskap – Nøkkelen til økt lønnsomhet
Geir Andreassen, administrerende direktør FHF

12.40 Prima vare: Hvorfor er det en sjeldenhet?
Thomas Farstad, administrerende direktør Norway Seafoods,
Leif Akse og Sjurdur Joensen, seniorforskere Nofima

13.00 Liv eller død: Verdien av levende fangst
Arne Karlsen, økonomidirektør Nergård AS og Kjell Midling, seniorforsker Nofima

13.20 Frossenfiskens renessanse
Morten Heide, forsker Nofima

13.45 Pause

14.15 Lys i husan i verdens fremste fiskerinasjon?
Petter Holm, professor UiT Norges arktiske universitet

14:45 Et kritisk skråblikk på Island
Edgar Henriksen, seniorforsker Nofima

15.15 Fremtidige rammevilkår
Elisabeth Aspaker, fiskeriminister og Ragnar Tveterås, leder NOU-utvalget om sjømatindustriens rammevilkår

15.45 Oppsummering

Bli med!

Seminaret er gratis, men på grunn av matservering ønsker vi en uforpliktende påmelding. Det kan du gjøre fra Nofimas nettside her:
http://www.nofima.no/fagdag/2014/06/okt-lonnsomhet-i-torskesektoren

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as