Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Skal du ta sikkerhetskurs for fiskere eller er det på tide med repetisjonskurs?


Etter at det blei slutt på muligheten for å ta opplæringen på den ambulerende opplæringsbåt som tilbydde kurs fra svenskegrensen i sør til russegrensen i nord, så får Møre og Romsdal Fiskarlag stadig henvendelser fra fiskere og andre som vil inn i næringa som lurer på hvor de må henvende seg for å få tatt sikkerhetskurset eller repetisjonskurs. Og det er viktig å velge riktig kurssenter, for ikke alle sikkerhetssenter er godkjent for å tilby sikkerhetsopplærling for fiskere!


Illustrasjonsbilde. Gjengen fra "Glomfjord" samlet til redningsøvelse.
Da de nye regelendringene kom som medførte at det blei slutt på en "ambulerende opplæringsbåt" så oppfordret vi i Møre og Romsdal Fiskarlag sikkerhetssentrene langs kysten om å søke godkjenning for å tilby Sikkerhetskurs for fiskere, både gjennom påtrykk i media, e-poster, og ved direkte kontakt til sentrene.

Sikkerhetskursene kan ikke uten videre starte opp og tilby sikkerhetskurs for fiskere, de må ha "fasiliteter" som skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, og sentrene må derfor sende inn søknad om godkjenning. Sjøfartsdirektoratet har mottatt langt færre søknader om slik godkjenning enn det de hadde forventet, og det er dessverre fortsatt langt mellom hvert senter som er godkjent. ASK Safety AS i Ålesund er eneste senter som er godkjent i vårt fylke.

For å unngå at fiskere melder seg på kurs hos feil sikkerhetssenter så har vi laget en notis til på høgre heimesida vår: "Sikkerhetsopplæring for fiskere". Denne notisen leder videre til en oppdatert oversikt over de til en hver tid godkjente sikkerhetssenter for å kunne tilby Sikkerhetsopplæring for fiskere.


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as