Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

FoU- Seminar Teineteknologi


Det har i løpet av de siste årene vært en økende etterspørsel etter effektiv teineteknologi for fiske etter torsk og andre torskefisker. Det er flere grunner til det, blant annet at teinen er et skånsomt redskap hvor fisken som fanges er levende og kan benyttes til levendelagring.Kvalitet og bærekraft for miljø og ressurs trekkes også frem som viktige grunner.

Teine er fortsatt et lite utbredt redskap i det norske torskefiskeriet, og dette skyldes at fangsteffektiviteten har vært for lav sammenlignet med garn og line. Den største FoU-utfordringen for teinefisket har derfor vært å gjøre redskapen mer effektiv.

For å møte etterspørselen har både fiskere, FHF gjennom ulike FoU-prosjekter og redskapsindustri jobbet med å finne løsninger som kan være konkurransedyktig til f.eks. line og garn. Partene mener nå at det kan være grunnlag for å vurdere opp-skalering og kommersialisering.

FHF vil derfor invitere fiskere, redskapsindustri, FoU- miljøer og andre interesserte til FoU-seminar for å formidle kunnskapsfronten innen teineteknologi, samt avklare videre FoU-behov med tanke på implementering og kommersialisering.

Formålet med FoU- seminaret er å:

1. Formidle resultater fra FoU innen teineteknologi
2. Kartlegge FoU - behov for å lykkes med implementering/ kommersialisering av teiner som redskap innen torskefiskeriene


AGENDA:

1. Åpning ved Rita Naustvik Maråk, FHF
2. Status FoU teineteknologi
• Svein Løkkeborg, Havforskningsinstituttet
• Lasse Rindahl, Sintef fiskeri- og havbruk
• Leonore Olsen, UiT
3. Erfaring/ utviklingsarbeid teineteknologi ved Anfinn Sjåstad, Escano AS
4. Erfaring med bruk av teine til levendefangst ved Kjell Midling
5. Erfaringer ved fiske med Lofotteina v/ Andre Reinholdsen
6. Gruppearbeid: Hva skal til for å lykkes med implementering/ kommersialisering av teiner som redskap innen torskefiskeriene?
7. Presentasjon av gruppearbeid
8. Avslutning / oppsummering

Tid og sted: 15.05.2014 10 – 14.00 Radisson BLU, Gardermoen
Påmelding: http://www.fhf.no/arrangementer/fou-seminar-om-teineteknologi/, eller kontakt Rita Naustvik Maråk 415 64306


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as