Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Støtter forslag om endring i læreplan for VG 3 Fiske og fangst


Møre og Romsdal Fiskarlag har behandlet en høringssak angående endring av læreplan for VG 3 Fiske og fangst, og laget støtter de endringene som er foreslått.

Læreplanen for VG 3 Fiske og fangst er den delen av opplæringa som skal foregå i bedrift, altså når fiske og fangst lærlingen har læretid om bord i fiskefartøy. Dette er den siste delen av opplæringa, normalt 2 års læretid, før fagprøven kan avlegges.

Forslaget til endring av fagplan er basert på endringer i internasjonalt regelverk (STCW) som innebærer at dagens læreplan ikkje lenger inneholder nødvendig grunnlag for opptak til maritim teknisk fagskole. Mens læreplan for matrosfaget, motormannfaget og elektrikerfaget allerede er justert slik at opptakskrav til teknisk fagskole dekkes, så er tilsvarende ikke gjennomført for Fiske og fangst faget.

Forslaget til endring i læreplanen innebærer at det vil komme inn et nytt hovedområde «Sikkerhet og miljø» i tillegg til dagens 2 hovedområder som er «Drift» og «Fangst og fartøy».

Vi støtter at læreplanen for Fiske og fangst VG 3 innlemmer et eget hovedområde om sikkerhet og miljø, og mener dette er et riktig og viktig fokusområde i læreplanen.

Kompetansemålene for det nye hovedområdet «Sikkerhet og miljø» vurderer vi å ha mange felles læremål med Sikkerhetskurs for fiskere, noe som alle Fiske og fangst elever har gjennomført før de tar til på sin læretid.

Vi er også kjent med at Fiskerifaglig opplæringskontor for Møre og Romsdal, FiskOK, allereie har tilpasset seg de nye reglene ved å implementere kompetansemålene for det nye hovedområdet «Sikkerhet og miljø» i opplæringsboka som benyttes i forbindelse med opplæringen i Fiske og Fangst VG3.

Endringene i læreplanen er dermed altså i stor grad allereie implementert i den praktiske utøvelsen av læreplanen.

Møre og Romsdal Fiskarlag mener også at det kan være på tide med med en bredere gjennomgang av hele fagbrevsutdanningen, for å sikre at utdanningen er attraktiv, relevant og organisert på en god måte.

Heile høyringsuttalelsen fra Møre og Romsdal Fiskarlag kan du laste ned her:

Høringsuttalelse fra M og R Fl ang endring i læreplan Fiske og fangst (116 kb)

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as