Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Innspel til revisjon av tareforskrift i Møre og Romsdal


I forbindelse med revisjon av Forskrift om regulering av hausting av tare i Møre og Romsdal er det i dag torsdag 13 feb 2014 møte nr 2 i ei arbeidsgruppe på Fylkeshuset der Møre og Romsdal Fiskarlag er representert.

På sakslista for møtet er en gjennomgang av innkomne innspel og område det er forslag om endringar på, og deretter en konkret vurdering av innspel og foreslåtte endringar grunna fiskeri, hamneforhold, miljøomsyn, haustefrekvens mv.


Norges Fiskarlag er ingen prinsipiell motstander av tarehøsting. Forutsetnignen er imidlertid at høstingen må være kunnskapsbasert og ikke skje på bekostning av havmiljø, ville bestander eller norske fiskere.Møre og Romsdal Fiskarlag har følgande innspel til møtet på vegne av våre lokallag:

Herøy:
Eit 100 meters taretrålfritt belte utanfor Kopperstad moloen.
Eit 100 meters taretrålfritt belte innanfor ei linje frå Golleneset inn til Langeneset på Kvalsvikhavna (heile Kvalsvikbukta).

Ulstein:
Det skal ikkje skal vere lov å tråle tare nærare enn 500 meter i frå hamneområde.

Averøy:
Tarehausting bør avgrensast, spesielt for området i og rundt Ohrskjæra.

Sør Smøla:
freding frå hausting av tare frå Sortna naturreservat til Remman naturreservat frå 1.oktober og ut året.

Smøla:
Sluttar seg til uttalen frå i ORKidé. Det må vurderes om tarehaustinga skal aukast frå 5 til 7 års intervall for Nordmøre. Hausteområda vil da bli endra frå ABCDE til ABCDEFG. (bør vurderes for hele fylket?)

-Begrunnelsen for at vi ønsker taretrålingen eit stykke ut fra land er at vi meiner at taren har en bølgedempende effekt. Når taren barberast ned inn mot land så vært bølgestanden større og meir øydeleggjande inn mot land, og at det vert meir bevegelse i fortøyingane i småbåthamnene.

-Det oppfattes som at at taretråling generelt utgjer eit stort forstyrrande element for yngel av mange forskjellige fiskeslag.

-Det må bli forska meir på skadeverknadane av taretråling.

-Taretrålerne må bli pålagt AIS.

-Må vurderes å innføre haustekvotar for felta som det blir gjort i fiskeria.

-Må vurderes om enkelte felt skal ha kortare haustesesong innan eit kalenderår når feltet er opent

-Møre og Romsdal bør ferdigstille sin forvaltingsplan.

-Det er mye fugl det tas hensyn til i høringssvarene. Men tarehøstingen griper inn i yngeltetthet og småfisk i samme område, og det går utover mattilgangen til fuglen.

Havforsknigsinstituttet har laget en sammendragsrapport om undersøkelser av C-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2013.
-HI’s rapport ang gjenveksten på C feltet anbefaler ikke høsting på enkelte områder grunnet lav gjenvekst. Dette underbygger vårt argument om at høstingsintervallet kan forlenges.
-I HI’s rapport blir det også spekulert i om den lave gjenveksten i et nevnt område på Smøla kunne skyldes stormhøsting (uvær) eller «feilhøsting» av taretråler. Vil her opplyse om at Fiskarlaget har fått henvendelser fra både fiskere og privatpersoner som har påpekt flere ganger at taretrålere driver høsting på stengte områder, og det er nettopp derfor vi har ønsket elektronisk sporing av taretrålere på lik linje med kravene til fiskefartøy.


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as