Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut siden



Aktuelt

Styreleder tiltrer Organisasjonsutvalg i Norges Fiskarlag


Styreleder i Møre og Romsdal Fiskarlag Per Jan Kvalsvik er av styret i Møre og Romsdal Fiskarlag oppnevnt til å representere laget i det nye Organisasjonsutvalget i Norges Fiskarlag. Nestleder Leif Egil Grytten er oppnevnt som vara og vil tiltre utvalget om ikke Kvalsvik har mulighet til å møte.



Styreleder i Møre og Romsdal Fiskarlag, Per Jan Kvalsvik.
Sammen med seg i utvalget får Kvalsvik representanter fra de andre medlemslagene i Norges Fiskarlag, samt fra Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen.

Utvalget har fått i oppdrag å gjennomgå hele Norges Fiskarlags organisasjonsstruktur med sikte på å finne fram til den måten å organisere fiskerne og fiskeflåten som er best mulig tilpasset dagens og morgendagens utfordringer.

Utvalget må utrede de endringer som har skjedd i alle sentrale forutsetninger for organisasjonens virksomhet, både samfunnsmessig og næringsmessig.

På denne bakgrunn må utvalget presentere en vurdering av hvilke sentrale oppgaver og utfordringer fiskerne og fiskeflåten vil stå overfor i tiden framover, og hvilke alternative organisasjonsløsninger utvalget anser som mest egnet til å møte disse utfordringene.

I dette arbeidet inngår også behandling av de spesifikke utfordringene:
-Å utrede og presentere de endringer som har skjedd i organisasjonen, økonomien og fordelingen.
-Å utrede alternative forslag til organisasjonsmodeller, finansiering og fordeling, gyldig medlemsskap, strukturen i medlemslagene, organisering av sentraladministrasjonen, tarifforganisering og representasjon.

Utvalgets mandat er svært omfattende og arbeidet skal være ferdig ved utløpet av 2014 ved at en innstilling skal avgis til Landsstyret i Norges Fiskarlag.

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as