Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Viktige saker tatt opp med Fiskeriministeren


Fredag 17.januar 2014 deltok nestleder i Møre og Romsdal Fiskarlag Leif Egil Grytten og daglig leder Ole Morten Sorthe i et møte i Ålesund saman med Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og representanter fra Nærings og Fiskeridepartementet og fra Mørebenken på Stortinget. I møtet ble det fremmet fleire saker på vegne av våre medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag.


Daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag, Ole Morten Sorthe.

Nestleder i Møre og Romsdal Fiskarlag, Leif Egil Grytten.
Blant annet blei det framsatt et sterkt ønske om å få til et forenklet regelverk for alternative leveranser med bakgrunn i at nedgangen i antall kjøpere av fangst fra den minste kystflåten har medført at det stadig blir vanskeligere for den minste lokale kystflåten å få omsatt sine fangster.

Fiskeridirektoratet har fastsatt en dispensasjonsadgang for at det kan være mulighet for fartøyene etter søknad kan få transportere fangstene sine med bil, mot at de rapporterer inn sine fangster til direktoratet på telefon/SMS to timer før ankomst havn. Flere plasser langs kysten er det dårlig mobildekning, slik at mange ikke får sendt denne rapporten innen denne tidsfristen, noe som medfører at fangsten kan komme for sent til kjøper til å kunne rekke «ferskfiskbilen» med dertil tapt verdiskapning.

Møre og Romsdal Fiskarlag ba derfor departementets representanter om å se om det kan være mulig å forenkle denne dispensasjonsmuligheten ytterligere.

Ellers blei det diskutert fleire saker som: strukturbehovet i kystflåten, kvotebytteordning i kystflåten, og økte kvotetak i havfiskeflåten.

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as