Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

2013 ble et svært krevende år for norske fiskere!


2013 ble et svært krevende år for norske fiskere skriver Norges Råfisklag i en pressemelding 14 januar 2014:
"27 % nedgang i oppnådde priser for fersk torsk, mer arbeid for lavere betaling og fiskerne tok store deler av regningen for kvoteøkning og markedsproblemer er bakgrunnen for det krevende året.

Sommeren 2012 ble det meldt om store kvoteøkninger for torsk. Markedet reagerte negativt. I viktige markedsland for torsk hadde man dessuten store indre økonomiske utfordringer. Usikkerheten var stor og viljen til kjøp og lagerhold var laber. Prisene både for fersk og fryst torsk var sterkt presset. Etter vanskelige drøftelser med fiskeindustrien i desember 2012, ble minsteprisene for torsk satt betydelig ned for å sikre enighet og flyt i omsetningen gjennom vintersesongen 2013. Dette skjedde ut fra allerede lave og reduserte minstepriser høsten 2012. Kritikken fra fiskerne var massiv og det blåste godt rundt ledelsen i Råfisklaget. Det var ingen lett beslutning å gå med på at minsteprisen for hovedstørrelsen av torsk bare skulle være kr 10,50 pr. kg – ned fra 14,50 de to foregående vintersesongene.

I ettertid har det vist seg at medisinen nok var rett for å sikre flyt og avtak for over
30 % økt kvantum av torsk i et marked med avventende og usikre aktører. Bunnen ser nå ut til å være nådd, torsken er sendt ut i markedene, lagrene er nesten tomme, mange nye forbrukere har fått smaken på rimelig og god norsk torsk, prisene viser en forsiktig oppgang og det er lettere forhold og mer optimisme å spore i markedene.

Minsteprisene for hovedstørrelsen av torsk er nå i forkant av 2014-sesongen justert opp til kr 11,25 pr. kg. Når 2013 skal oppsummeres, med økt kvantum og reduserte priser for torsken, står det klart:

Norske fiskere tok store deler av regningen for den store kvoteøkningen og markedsproblemene for torsk. De oppnådde hele 27 prosent lavere priser for fersk torsk enn i 2012. Sagt med andre ord: Fiskerne fikk betydelig mer arbeid og høyere driftskostnader for lavere betaling."

Les heile pressemeldingen fra Norges Råfisklag her:


Pressemelding fra Norges Råfisklag om 2013 (121 kb)

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as