Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Hedra trofaste medlemmer og legg planar for framtida


Å sette pris på de medlemmene som har bygget opp Fiskarlaget er viktig. Samtidig er det viktig å sjå framover. På Årsmøtet til Grytastranda og Omegn Fiskarlag 29.desember 2013 blei 4 av lagets medlemmer hedra for sitt lange medlemsskap i Norges Fiskarlag. Deretter satte lokallaget fokus på lagets framtid og korleis få tilbake det engasjementet som lagets eldre medlemmer opplevde i tidligere år. For faktum er at mange av dagens yngre fiskarar ikkje skjønar viktigheita av å være organisert.


Æresmedlemmene fra venstre: Per Holmeset, Ole Nygård, Ivar Bernhard Bjørnøy og Peder Engeset.

Styreleiar Trond Magnussen gratulerer Ole Nygård som æresmedlem.

"Villfisksuppe à la Styret" smakte godt!
HEDRA FOR TROFAST MEDLEMSKAP
Dei trofaste medlemmane i Grytastranda og Omegn Fiskarlag, Ivar Bernhard Bjørnøy, Peder Engeset, Per Holmeset og Ole Nygård fekk tildelt diplom og æresmedlemsskap i Grytastranda og Omegn Fiskarlag for 60 års medlemsskap i Norges Fiskarlag. Dei fekk også utdelt gave fra Møre og Romsdal Fiskarlag og Norges Fiskarlag, boka «Til kamp om havets verdier- Norges Fiskarlags historie», og fiskarfilmen «Ut mot havet»

Styreleiar i Grytastranda og Omegn Fiskarlag, Trond Magnussen, roste lagets eldre medlemmer for det harde fiskarlivet dei har drive i så mange år, og for deira engasjement for å bygge opp Fiskarlaget. For nettopp engasjementet i Norges Fiskarlag har vore med å ivareta dei ressursane fiskarane i Norge i dag har rettigheter på.

Ein av Æresmedlemmane, Per Holmeset som i dag er 77 år, har vore medlem i Fiskarlaget sidan han var 16 år.
-Eg har opplevd mykje med Fiskarlaget, sa Holmeset og dro fram bakgrunnen for at norske fiskarar i dag har råderett over store fiskeressursar. På 70 tallet opplevde vi at mesteparten av fangstane vi tok vart teken i andre lands soner som rundt Færøyane, Hebridane, Shetland og ved Rockall, og derfor var vi nok kanskje motstandere mot arbeidet for ei norsk økonomisk sone. For når vi fikk innført økonomisk sone så var vi fiskere usikre på om dette var det rette å gjøre, men vi fekk beskjed fra organisasjonen vår om at utlendingane tok adskillig meir i vår sone og at det var derfor 200 mils grensa blei oppretta.

Og dette var noko av det beste som har skjedd Norge, for da fekk vi råderett over ressursane i Norsk sone. Og no tar vi ut akkurat så mykje ved fiske som bestandene tåler. Før var det dei beste fiskefartøya som fekk fiske mest, no er dette regulert etter kva bestanden tåler og fordelt på fartøygrupper, dermed kan vi i dag sei at vi verkelig har ei framtid for norsk fiskerinæring. For 40-50 år sida var bestanden forvalta på ein heilt anna måte. Fisk av feil størrelse blei spyla på havet. Det er godt at vi i dag tar godt vare på ressursane i havet.

FRAMTIDA TIL FISKARLAGET- VI MÅ BLI MEIR SYNLIGE!
Lokallaga vert drifta gammaldags. Eg er ikkje fornøgd med vår eigen aktivitet i Grytastranda og Omegn Fiskarlag slik det er no, stadfesta styreleiar Trond Magnussen. -Tidene har endra seg og vi får stadig fleire store tunge høyringssaker å forholde oss til, noko som gjer at det er vanskelig å drifte eit lokallag. Det er så mykje vi må ta stilling til, og vi kjenner best til vår eiga flåtegruppe. Heile Norges Fiskarlag bør ta tak i organisasjonen for å finne ein god måte til korleis lokallag, fylkeslag og administrasjonen sentralt i Norges Fiskarlag kan fungere betre saman. Fylkeslaget er vår adminstrasjon, her møter vi meir forståelse for vår kvardag enn dei som sit lenger opp i systemet i Norges Fiskarlag. Kanskje er det ei løysing å gå saman med dei andre lokallaga på nordre Sunnmøre og danne eit større lokallag, og at vi benyttar fylkesadministrasjonen meir aktivit i lokallagsarbeidet? Dette er noko vi i styret vil jobbe for framover.
-Vi må bli større og meir synlig både for at våre meininger skal får større gjennomslagskraft innad i Norges Fiskarlag, og for å tiltrekke oss nye medlemmer. Vi er for lite flinke til å synliggjøre det arbeidet som blir gjort i Norges Fiskarlag, dette må vi bli bedre på både for å behalde dei medlemmane vi har, og for å verve nye. Det er dessverre mykje mannskap på fiskefartøy som ikkje skjønar at det er viktig å være organisert. Dei lever i notida og tenker ikkje over at uten ein sterk fiskarorganisasjon i ryggen så mister vi samhaldet og styrken i at fiskarane står samla i kampen, ikkje berre om ressursane, men også for mannskapets plass i fiskeflåten.

VILLFISKSUPPE
Til Årsmøta i Grytastranda og Omegn Fiskarlag er det ein tradisjon at det serveres ein fiskemiddag av villfanga fisk, og denne gongen diska Styreleiar Trond Magnussen opp med sjølvlaga «Villfisksuppe à la styret». Alle skrytte av suppa som inneheldt linefanga brosme fra Svendsgrunnen og torsk fra Skoltenbanken i Russesona. Med dei rekordstore torskebestandane vi har no er det viktig å bidra til å ete meir torsk, humra styreleiaren.

Tekst og foto: Janita Arhaug, Rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag.

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as