Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Viktig informasjon fra Fiskeridirektoratet:


Fra nå av vil J- meldinger om reguleringer av fisket kun bli kunngjort på Fiskeridirektoratets internettsider. Fra nyttår vil heller ikke NRK lenger lese opp «meldinger fra Fiskeridirektøren».
Men du kan abonnere på varsel av både j-meldinger og meldinger fra Fiskeridirektøren på sms (tekstmeldinger) og e-post.

Fiskeridirektoratet har erfart at de fleste skaffer seg tilgang til nye og gjeldende J-meldinger via andre kanaler enn via trykte medier. Derfor vil ikke tittel og nummer på J-meldingene lenger bli trykket i FiskeribladetFiskaren.

Det er mulig å abonnere på varsel av både j-meldinger og meldinger fra Fiskeridirektøren på sms (tekstmeldinger) og e-post. Gå inn på fiskeridir.no og sjekk menyen til venstre der det står e-post og SMS-varsel. Der kan du registrere mobilnummer og/eller e-post og få beskjed om nye meldinger.

Slutt på meldinger i radio

I høst bestemte NRK at de ikke lenger vil lese opp meldinger fra Fiskeridirektøren. NRK mener at direktoratets egne systemer med sms-varsel, epostvarsel og kunngjøring på internett, og det faktum at svært få har radio som eneste kanal, gjør at den gamle ordningen med meldinger i NRK ikke lenger er like avgjørende for informasjonstilgang som før.

Dersom du er usikker på hvordan du kan melde deg på sms og/eller e-postvarselet til Fiskeridirektoratet kan du ringe Fiskeridirektoratets døgnbemannede telefon: 55 23 83 36


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as