Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Hustadvika Fiskarlag feiret 100-års jubileum


Da Hustadvika Fiskarlag avholdt sitt Årsmøte lørdag 21.desember 2013 på Bryggjen i Bud var det også duket for jubileumsfest for å markere at det er 100 år siden det opprinnelige Bud Fiskarlag blei starta 26.mai 1913.

Årsmøtet startet kl 16 og møtet blei ledet av styremedlem og kasserer Hans Ole Inderhaug da styrets leder Stig Jansen selv ikke kunne være til stede fordi han er nordpå og fisker siste rest av årets sildekvote.

På programmet var det i tillegg til vanlige årsmøtesaker to saker som fikk fokus:
1. Ingve Drågen fra Bud og Hustad Forsikring som fortalte om forsikringsordninger og spesielt ble det stor interesse fra fiskarlagsmedlemmene på det som Drågen hadde å fortelle om to typer brannslukkingsutstyr som forsikringsselskapet tilbyr sine medlemmer til en god pris.

2. Janita Arhaug, rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag fortalte om det nye regelverket for fiskefartøy under 15 meter, status for sikkerhetsopplæring for fiskere, obligatorisk medlemsforsikring som gir utbetaling til etterlatte ved dødsfall, nye rapporteringskrav for tarehøstere, og kort om reguleringene av fiskeriene i 2014 for makrell og nvg sild.


JUBILEUMSFEST!

100-års jubileet til Bud Fiskarlag blei feiret med festmiddag med både medlemmer og inviterte gjester tilstede. Palmer Sjåholm ledet festen og blant alle som tok ordet og gratulerte lokallaget var tidligere leder for Romsdal Fiskarlag Knut Arne Teistklub, Ingve Drågen fra Bud og Hustad Forsikring, Ordfører i Fræna Nils Johan Gjendem, Odd Kjetil Sørgaard fra Bud, Fræna og Hustad Sparebank.

Rådgiver Janita Arhaug i Møre og Romsdal Fiskarlag gratulerte også laget fra styre og administrasjon i Møre og Romsdal Fiskarlag og Norges Fiskarlag. Rådgiveren roste medlemmene og deres forgjengere, fiskarane på Bud som for 100 år siden forutså at fiskerne måtte stå samle for å ha størst mulig innflytelse på sin egen hverdag og fiskernes framtid. Hustadvika Fiskarlag fikk overrekt ei gave fra Møre og Romsdal Fiskarlag, ei møteklubbe.

Det var også tid for å hedre 4 av lagets medlemmer som har vært medlemmer i Norges Fiskarlag i heile 60 år: Aasmund Engelsberg fra Bud, Martin Nerland fra Farstad, Olav Korsvik og Ole Korsvik, begge fra Aukra. Disse 4 medlemmene, som selv ikke var til stede, fikk tildelt diplom og æresmedlemskap i Hustadvika Fiskarlag, boka "I kamp om havets verdier-Norges Fiskarlags historie" og filmen "Ut mot havet" fra Møre og Romsdal Fiskarlag/Norges Fiskarlag.<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as