Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Hedret på årsmøte til Averøy Fiskarlag


Da Averøy Fiskarlag holdt Årsmøte 18.desember 2013 på Bjartmars Favorittkro på Averøy, blei Knut Olai Ellingvåg hedra for sitt 60 år lange medlemsskap i Norges Fiskarlag.

Ellingvåg blei tildelt æresmedlemsskap i Fiskarlaget og gaver fra Averøy Fiskarlag, og fra Møre og Romsdal Fiskarlag og Norges Fiskarlag fekk Ellingvåg overrekt boka "I kamp om havets verdier- Norges Fiskarlags historie".

Årsmøtet for øvrig var et rikholdig og godt møte med fleire aktuelle saker:
-Byrået Vestavind presenterte en spennede internettløsning for hvordan Averøy Fiskarlag kan benytte en heimeside både til å profilere laget og få vise frem elektronisk boka Havets Skattkammer og mange andre bilder som hører til fiskebåthistorien på Averøy.
-Rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag, Janita Arhaug gav et grundig innblikk i hva som skjedde på Landsmøtet i 2013, og et kortere innblikk i sammenslåingsprosessene for lokallag, og status for reguleringene i 2014 for sei, makrell og lodde.
-Regiondirektør i Norges Råfisklag, Jan Erik Strøm, gikk igjennom prisutsiktene for de viktigste fiskeslagene fremover og gav et innblikk i forhandlingsprosessene.
-Daglig leder i Nordmøre Fiskebåt, Julian Vangen, presenterte seg selv og Nordmøre Fiskebåts historie og planer fremover.
-Knut Henden redegjorde for status for arbeidet med oppussing av minnesmerket for omkomne fiskere på havet og opprustning av området rundt minnesmerket.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag vedtok i november at Gjemnes og Tingvoll Fiskarlag nedlegges og at medlemmene blei overført til Averøy Fiskarlag. Pål Arne Måløy fra det tidligere Gjemnes og Tingvoll Fiskarlag var til stede i Årsmøtet og blei valgt inn i styret til Averøy Fiskarlag.

Styret i Averøy Fiskarlag ser nå slik ut:

Leder Paul Kåre Aandahl
Sekretær Rune Nekstad
Kasserer Bjørn Asle Bøe
Nestleder Lars Erik Halvorsen
Styremedlem Lars Kåre Kvila
Styremedlem Åge Uran
Styremedlem Pål Arne Måløy

Vara:
Kolbjørn E.Gården (ny)
Arnt Kippernes
Øyvind Uran

Etter Årsmøtet blei det servert julemiddag.


<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as