Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt

Ny frist for søknader til utadrettede tiltakt for fiskerinæringen!


Norges Råfisklag har i sitt budsjett har avsatt kr kr 700.000,- til utadrettede tiltak for fiskerinæringen i 2013, som det kan søkes om støtte fra!

Midlene stilles til disposisjon for fylkesfiskarlagene og gruppeorganisasjoner i Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund og Norges Kystfiskarlag.
Midlene kan anvendes til utadrettede kampanjer rettet mot samfunnet utenfor fiskerinæringen der formålet er tiltak for å styrke fremtiden fo rnæringen, foreksempel genrelle kampanjer for å øke rekrutteringen til fiskeryrket.

Midlene fordeles forholdsmessig etter en fordelingsnøkkel som gjør at det for Møre og Romsdal Fiskarlag er avsatt kr 60.870,-.
Møre og Romsdal Fiskarlag har en egen rådgivende nemnd som behandler søknadene før styret i laget fatter endelig vedtak om bevilgning.
Det er to søknadsperioder, den første har søknadsfrist 1.mai 2013, og siste bevilgningsrunde har søknadsfrist 1.november 2013.

I årets første bevilgningsrunde ble det bevilget kr 23.000 fordelt på 3 søknader. Det gjenstår dermed kr 37.870 for andre halvdel av 2013 som ikke er søkere til p.t !

Vi har ikke mottatt noen søknader til siste søknadsrunde for 2013.
Vet dere om noen som kan ha behov for slik støtte, vennligst informer dem eller videresend denne e-post snarest, ny frist for å søke om støtte settes til førstkommende fredag 13.desember 2013 kl 12.00

Søknader merkes «Søknad til Norges Råfisklags støtteordning for utadrettede tiltak» og kan sendes til:
Møre og Romsdal Fiskarlag, p.b 936, 6001 Ålesund.
eller på e-post til: mrfisk@fiskarlaget.no

Retningslinjene for bevilgninger fra fondet kan du laste ned her:

Retningslinjer (86 kb)

<<< Tilbake

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as