Aktuelt
Hvem er vi
Bli medlem
Protokoller
Fiskeri-info
Rekruttering
Søk i mrfisk.no:
Skriv ut sidenAktuelt
GOD JUL!
test
20.12.2017 - Styre og administrasjon i Møre og Romsdal Fiskarlag ønsker alle våre medlemmer og forbindelser en riktig god jul!


Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag
test
30.10.2017 - Møre og Romsdal Fiskarlag avholder sitt 102. ordinære årsmøte på Thon Hotel Kristiansund 29. og 30. november 2017.


Les mer...

Ny styreleder i Møre og Romsdal Fiskarlag
test
28.10.2016 - Leif Egil Grytten (bilde) ble i dag valgt til styreleder i Møre og Romsdal Fiskarlag. Arnstein Næss ble valgt til ny nestleder.

Anders Remøy, Herøy ble innvalgt som nytt styremedlem. Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.


Les mer...

Organisasjonskurs i Norges Fiskarlag
test
05.11.2015 - Norges Fiskarlag inviterer til organisasjonskurs trinn II mandag 14. desember kl. 12.00 – onsdag 16. desember kl. 12.00 på Scandic Hell, Stjørdal


Påmelding til Møre og Romsdal Fiskarlag snarest mulig, og senest fredag 20. november 2015


Les mer...

Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 21. og 22. august 2015
test
13.08.2015 - Møre og Romsdal Fiskarlag skal avholde sitt 100. ordinære årsmøte på Scandic Parken, Ålesund den 21. og 22. august 2015.

Vi legger ut saksdokumenter til årsmøtet fortløpende på hjemmesiden www.mrfisk.no (artikkel vil bli oppdatert i dagene fremover)
ressursfordelingsutvalget (3.75 mb)
Organisasjonsutvalgets innstilling - 2015 (698 kb)
sak 6 Feilrapportering av fangst (1.17 mb)
årsmelding 2014 - 2014 (2.94 mb)
Saksliste for årsmøte 2015 (193 kb)

Leie av fem fartøy til Kystreferanseflåten
test
28.05.2015 - Havforskningsinstituttet har tidligere kunngjort ønske om å leie 10 fartøy til Kystreferanseflåten for perioden 2015 – 2018, med tilbudsfrist 24.04.15.
Det kom da ikke inn tilstrekkelig søkere, og det gjenstår 5 fartøy med hovedvekt på garn-/linefiske, som nå kunngjøres på nytt.
Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøy som - mot økonomisk kompensasjon - gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. Det tilstrebes å ha med fartøy med driftsmønster som er representativt for vedkommende fartøygruppe. Kystreferanseflåten gir således et viktig bidrag til havforskning.
Fartøyene må være hjemmehørende i et av følgende statistisk område og drifte med følgende hovedredskap/konsesjon:
• Område 03: 2 fartøy med garn/line som hovedredskap
• Område 05: 1 fartøy med garn/line som hovedredskap
• Område 06: 1 fartøy med garn/line som hovedredskap
• Område 07: 1 fartøy med garn/line som hovedredskap

Øvrige krav til fartøy m.v. fremgår av konkurransegrunnlag med vedlegg.
Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Det vil bli gitt opplæring i prøvetaking.
Det inngås kontrakt for en periode på ca 3 år fra og med 01.10.2015 til og med 31.10.2018. Det blir mulighet til forlengelse i ytterligere 2 år til 31.10.2020 for halvparten av det totale antall fartøy som er innlemmet i Kystreferanseflåten i 2015.

http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/anbud/tilbudsforesporsler/nb-no

Fosnavåg Shippingklubb inviterer til «Årets Torskemiddag»
test
17.02.2015 - Fosnavåg Shippingklubb inviterer til spennende konferanse og torskemiddag i Fosnavåg 2. mars på Thon Hotel Fosnavåg.

På konferansen vil Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag, Otto Gregussen, Norges Sildesalgslag og Geir Ove Ystmark, FHL holde foredrag

Se hjemmesiden (link under) til Fosnavåg Shippingklubb for mer info og påmelding
http://www.shippingklubb.no/invitasjon-til-arets-torskemiddag-2-mars-kl-1800/

Tveteråsutvalgets innstilling - Organisasjonsmessig behandling
test
04.02.2015 - Norges Fiskarlag skal behandle utredning på landsstyremøte tidlig i mai. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vi behandle saken på styremøte den 9. april 2014.

De av lokallagene som har merknader og kommentarer til rapporten må innsendes oss i god tid før denne dato og senest 7. april 2015.
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2014-16/id2354149/
NOU 2014-16 (60 kb)

Åpent møte om sjøområdeplan for Smøla og Nordmøre 3. februar.
test
26.01.2015 -
Kommunene på Nordmøre er i gang med å lage en felles plan for bruk av sjøområdene, og i forbindelse med dette arbeidet inviterer vi alle som har en mening om bruken av sjøområder, eller vil vite mer om planarbeidet til folkemøte 3. februar i Aure kommunehus. Møtet er felles for kommunene Aure, Smøla og Halsa.

I møtet vil det bli gitt en orientering om det pågående planarbeidet, og det vil bli gitt informasjon om tidligere arealplaner for sjøområdene i de enkelte kommunene. Det vil også være mulighet for diskusjon og dialog mellom de ulike aktører og interessenter.


Årsmøte i Sør Smøla Fiskarlag
test
17.12.2014 - Sør Smøla Fiskarlag skal avholde sitt årsmøte på Sør Smøla Bygdahus mandag 29. desember 2014 kl. 11.00
Les mer...

Årsmøte i Herøy Fiskarlag
test
11.12.2014 - Alle medlemmer og støttemedlemmer i Herøy Fiskarlag innkalles til Årsmøte i Herøy Fiskarlag den tirsdag 16.desember 2014 kl 18.00 på Lanternen Marina .

Styret har satt opp slik saksliste;
- Sjømerker Herøy Kommune
- Div Høyringar
- Reguleringar 2015
- Val og rekneskap

For mer info, ta kontakt med styreleder Arve Myklebust mob 971 29 548.

Styrer, nemnder og utvalg i Møre og Romsdal Fiskarlag
test
21.11.2014 - Det er fleire hundre tillitsverv som skal bemannes innenfor fylkeslaget og lokallagene i Møre og Romsdal Fiskarlag! Gjennom disse tilltisvervene er våre medlemmer med på å påvirke både i nasjonale og lokale saker som er avgjørende for ditt liv som yrkesfisker.Les mer...
Kontaktinformasjon tillitsvalgte Møre og Romsdal Fiskarlag (300 kb)

Skygget pappa på jobb
test
31.10.2014 - Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø sin sønn Sigve på 13 år var fredag 31.oktober 2014 med sin pappa på «jobbskygging» i oppdrag fra skolen. Målet med jobbskyggingen er å få en større forståelse for hva pappa egentlig driver med når han er på jobb.
Les mer...

Fiskarlaget møtte elver under Temadag på Fræna Videregående skole
test
30.10.2014 - 21 oktober 2014 var Fiskarlaget representert da FiskOK sammen med Fræna vidaregåande skole arrangerte temadag med fokus på Fisk, for elevar på Naturbruk, Akvakultur, Fiske og Fangst, og Restaurant- og matfag.
Les mer...

Ein uvanleg og spennande skuledag
test
29.10.2014 - Sjette og sjuande klasse ved Grytastranda skule i Haram på Sunnmøre fekk oppleve ein helt uvanleg og spennande skuledag. Dei fekk vere med autolinebåten «Koralen» ut på havet for å fiske. Og for ein strålande dag, ikkje berre skein sola men det gjorde også borna. Etter kvart som fisk av ulike slag blei plukka av lina og om bord i «Koralen» steig stemninga enda fleire hakk.
Les mer...

Rekrutteringstiltak for fiskeflåten
test
28.10.2014 - Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag diskuterte ulike rekrutteringstiltak under lagets Årsmøte i Molde 16 oktober 2014. Den primære målsetningen med rekruttering til fiskeflåten er å sikre at norske fiskefartøy har tilgang til kvalifisert arbeidskraft for å være i stand til å fiske de kvotene som Norge har tilgang på.
Samtidig må vi sikre at norsk ungdom finner det attraktivt å satse på et yrke innen fiskerinæringen, slik at den norske fiskerinæringa ikke blir totalt avhengig av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse for all fremtid.
Les mer...

Meld inn læreplasser tidlig!
test
28.10.2014 - De Fiskerifaglige Opplæringskontorene eies av medlemsbedrifter i marin næring og driver rekruttering på flere ulike nivå.
Opplæringskontorene har en viktig rolle i formidling av læreplasser i marin næring og følger lærlingene gjennom utdanningsløpet til de har fullført sin fagutdanning.
Ungdom som skal bli styrmenn og skippere blir tidlig i utdanningsløpet påvirket av blant anna offshorerederi som er i skoleverket og markedsfører seg selv. Under Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag ble det derfor påpekt at det er viktig at også fiskeflåten må være mer synlig i skoleverket og at fiskefartøyene må være tidlig ute med å tilby læreplasser.
Les mer...

Protokoll fra Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag
test
24.10.2014 - Protokollen fra Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 16.oktober 2014 kan du laste ned her:
Les mer...
Protokoll Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 2014 (877 kb)

Gledelig gjensyn på Årsmøte
test
24.10.2014 - Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag er et fint treffsted for både gamle og nye medlemmer. På årsmøtet i år var det samlet 6 tidligere formenn i laget i tillegg til dagens formann.
Det var 38 utsendinger fra lokallagene til stede, herav 1 ungdomsrepresentant, og vi hadde gjester fra både Mørebenken på Stortinget, Fiskeridirektoratet, Fiskesalgslagene, banker og Forsikring, fylket, kommuner, Forskning, Redningsselskapet, og fra Fiskarlaget sentralt og fra fylkeslag. Og vi hadde gleden av å ha 10 elever fra Fiske og Fangst klassen på Fræna Videregående Skole.
Les mer...

FOR DEG SOM VIL PÅVIRKE DITT LIV SOM FISKER
test
23.10.2014 - Vi har organisasjonsfriheit, og vi har rett til å meine kva vi måtte meine. Dette gjeld også deg som er fiskar. Og saman står vi sterkast!

Har du sterke meiningar, eller vil du være med å påvirke din framtid som fiskar? vi vil ha deg med på laget! Det aller viktigste argumentet for å være medlem i Norges Fiskarlag er nemlig at du da er med å påvirke din egen hverdag og din fremtid som yrkesfisker.

Les mer...
Oversikt over tillitsverv i Møre og Romsdal Fiskarlag (236 kb)

Tidligere saker...
NORGES FISKARLAG
Fiskarlaget er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Link til Norges Fiskarlag...
Medlemsfordeler
Norges Fiskarlag har innledet samarbeid med Innkjøpsgruppen for å bedre tilbudet når det gjelder medlemsfordeler. Det er opprettet en egen nettside der alle fordelene er samlet. Her kan du laste ned medlemsfordelene.
REGULERINGER 2015
Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2015 finn du på Fiskeri-og Kystdepartementets heimeside. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.
Link til forskriftene...
KALENDER 2014
En oversikt over aktiviteter som angår medlemmer i Møre og Romsdal Fiskarlag. Her kan du laste ned møtekalenderen for 2014.
SIKKERHETSOPPLÆRING FOR FISKERE
Kurs i sikkerhetsopplæring for fiskere er obligatorisk for alle som har sitt daglige arbeid på havet. En oversikt over hvilke kurssted som tilbyr sikkerhetsopplæring for fiskere finner du her:
Tariff
Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Gjelder f.o.m. 1 januar 2012 og avløser tidligere avtaler.
Her kan du laste ned tariffene...
J-meldinger
J-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til de til enhver tid gjeldende J-meldinger.
Link til J-meldingene...
NRK-meldinger
NRK-meldinger legges ut av Fiskeridirektoratet fortløpende. Denne linken fører deg til NRK-meldingene fra 2013 og heilt tilbake til 2004!
Link til NRK-meldingene...
Høringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet
Høringssaker fra NFD legges fortløpende ut på departementets heimeside. En rask oversikt over saker på høring, saker under behandling, og ferdigbehandlede saker finner du her:
Les mer...
DEL DINE SIKKERHETSTIPS - Din kunnskap kan redde liv!
Vi ønsker at fiskere skal få dele sine erfaringer og tips om praktiske grep som kan gjøres for å bedre sikkerhetstiltakene ombord for slik å lære av hverandre. Her kan du laste ned et dokument som er starten på en slik erfaringsutveksling.
SKIPSTRAFIKK
Følg skipstrafikken via Marine Traffic, en global visningsside der du enkelt søker etter fartøy eller havn.
Last ned her...
Se din opptjening i fiskarpensjonen!
På heimesida til Garantikassen for fiskere kan du logge deg inn og se din opptjening i fiskarpensjonen. Link til heimesida finn du her.
NOx
Det er etablert en egen nettside med informasjon om NOx-avtalen. Her finn du detaljer rundt avtalen, og oppdaterte endringer, regelverk og støttesatser.
Link til nettsiden...
Fiskarlagets sikkerhetsbutikk
I samarbeid med Gjensidige har Fiskarlaget etablert en nettbutikk med mange gode tilbud. Link til sikkerhetsbutikken finner du her.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as